УПРАВЛІННЯ КАНАЛІВ ІНГУЛЕЦЬКОЇ ЗРОШУВАЛЬНОЇ
СИСТЕМИ (УКІЗС)
На півдні України недостатня кількість та нерівномірний розподіл опадів при частих засухах та суховіях не забезпечують нормального розвитку сільськогосподарських культур, викликають різке коливання врожайності по роках та створюють нестабільність сільськогосподарського виробництва. Тому цей край є зоною ризикованого землеробства.
З метою отримання гарантованих врожаїв, керівництвом держави було прийнято рішення щодо будівництва на півдні Миколаївської та заході Херсонської областей Інгулецької зрошувальної системи (ІЗС), яке було розпочато в 1951 р. будівельно-монтажним управлінням №14 (БМУ-14 Управління "Укрводбуд").
 Перша черга ІЗС введена в дію в листопаді 1956 р. і забезпечувала полив 10,8 тис.га зрошуваних земель. Експлуатація системи на той час здійснювалася Миколаївським облводгоспом через експлуатаційну дільницю.
Будівництво ІЗС тривало до 1963 року. Були побудовані Головна насосна станція (ГНС), магістральний канал (МК), 11 розпо¬дільчих каналів (Р) першого порядку, з яких беруть початок внутрішньогосподарські канали. Для водопостачання міста Миколаєва було побудоване Жовтневе водосховище об'ємом 31,2 млнм3.
5 лютого 1958 року наказом начальника Головного управління водного господарства при Раді Міністрів УРСР було створено Інгулецьке управління зрошувальних систем (у 1986 р. перейменоване в Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи).
Спочатку МК був запроектований і збудований в земляному руслі. Бетонне та залізобетонне облицювання каналу проектом передбачено не було у зв'язку з високою вартістю робіт. Це викликало великі втрати води на фільтрацію, підвищення рівня ґрунтових вод, підтоплення прилеглих територій.
Тому в 1967 р. розпочалася реконструкція ІЗС, її здійснювали БМУ-25 і БМУ-22 тресту "Миколаївводбуд". Було виконано часткове облицювання МКмонолітним бетоном і залізобетоними плитами, що підвищило ККД каналу, економія води дала можливість ввести додаткові зрошувані площі, зокрема Спаську зрошувальну систему.
Згідно з програмою розвитку меліорації на півдні України проводилося розширення зрошуваних площ. У зв'язку з будівництвом Явкинської зрошувальної системи в 1985 р. поряд з Інгулецькою ГНС була введена в експлуатацію Явкипська головна насосна станція (ГНС) з подачею води в Інгулецький МК (обидві насосні станції знаходяться на балансі УК ІЗС). В той же час була збільшена пропускна спроможність магістрального каналу до 62,4 м3/с.
Найважливіші аспекти діяльності УК ІЗС: «подача (перекачування) води водоко¬ристувачам у маловодні регіони. Забезпечення подачі води сільськогосподарським та іншим водокористувачам Миколаївської та Херсонської областей на договірних засадах.; «проведення заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист окремих населених пунктів та земель.
 Управління відповідно до покладених на нього завдань забезпечує: «потреби населення і галузей економіки у водних ресурсах відповідно до проекту експлуатації каналу;
•подачу води водокористувачам Миколаївської та Херсонської областей на договірних засадах та окремим управлінням водного господарства Миколаївського та Херсонського облводресурсів на договірних засадах; •бере участь у роботі Міжвідомчої комісії з питань екологічного оздоровлення річки Інгулець та поліпшення якості води на водозаборі Інгулецької зрошувальної системи; • забезпечує експлуатацію водогосподарських об'єктів Інгулецької ЗС, які знаходяться на балансі Управління, а також ремонт на договірних засадах внутрігосподарської меліоративної мережі та її гідротехнічних споруд на території Інгулецької ЗС.
У переддень святкування Дня працівників водного господарства висловлюємо вдячність ветеранам, які протягом багатьох років працювали в УКІЗС. Серед них: І.Г.Пенчук, В.Я.Покровський, В.Ф.Бондар, В.ІЛопатньов, О.С.Реіиетньова, Т.І.Бунчук, ЛД.Васюніна, В.Г.Курак, В.М.Гармаш, ВД.Котко, ПД.Ко- теньов, А.С.Колосов та інші.
Не один десяток років, демонструючи високе фахове вміння та відповідальність працює заступником начальника М.Г. Вер бицький.
 Добрим словом згадаємо і тих, хто створював Управління та працює тут і нині: Це: В.О.Баграновська, В.М.Воронов, М.Ф.Завірюхіна, Н.М.Кухта, О.В.Іванець, Т.М.Іванова та багато інших.
Естафету старшого покоління сьогодніпередано у надійні руки працівників нової генерації. Встигли вже дооре себе зарекомендувати Є.В.Козленко, В.А.Ягодинець, Н.П.Нікітіна, О.Г. Коломойцева та інші.
 Працівники Інгулецької ЗС - надія і підтримка сільгосптоваровиробників Миколаївської і Херсонської областей у боротьбі за високі і сталі врожаї. Сьогодні колектив УКІЗС поповнився молодими кадрами, які забезпечують безперебійну роботу зрошувальної системи: В.Ю.Курінний, С.А.Нечаев, В.В.Кухтєй, Т.В.Бессарабова, П.С.Горовий, О.М.Вербицька, С.І.Ганжа, О.В. Лопатньов,С.О.Шульга, С.В.Горна, А.В.Вершков, О.В.Савчук, Н.В.Заморій.